Gym - Huishoudelijk reglement

1. Beleid voor het behoud van collectieve cursussen

De cursussen collectifs sont uniquement disponibles pour les membres. Les membres sont ceux qui ont un abonnement actif au Mix, tandis que les clients sont des invités de l'hôtel.

Les cours collectifs doivent être réservés à l'avance via l'application officielle du Mix (https://widgets.mywellness.com/facility/ac2063114/schedule/ac2063114).

Reserveringen zijn doorgaans vijf uur van tevoren beschikbaar, tenzij anders aangegeven. Sommige cursussen hebben speciale reserveringsregels. Bepaalde abonnementen kunnen voorrang krijgen bij het maken van reserveringen.

Met de optie "Reserveren" kun je een plaats in een cursus reserveren, en met de optie "Toevoegen aan de deelnemerslijst" kun je weer deelnemen aan de deelnemerslijst zodra een cursus is voltooid. Als een plaats vrijkomt in een cursus, ontvangen alle deelnemers aan de lijst een melding. La place sera attribuée à la première personne qui voit la notification et qui parvient à la réserver via l'application.

Les membres sont informés par e-mail lorsque leur réservation est confirmée. 

Les membres qui ont réservé un cours doivent s'enregistrer auprès de l'instructeur au studio désigné. Als een lid niet aanwezig is op het tijdstip van aanvang van de cursus, wordt de reservering geannuleerd en beschouwd als een "no show", en de overblijvende plaats wordt aangeboden aan leden die op de aanwezigheidslijst staan, of die aanwezig zijn in de studio. Une pénalité sera appliquée au compte du membre qui ne s'est pas présenté au cours.

2. Collectieve cursussen annuleren

Als een lid niet kan deelnemen aan een sessie waarvoor hij een plaats heeft gereserveerd of is toegevoegd aan de presentielijst, moet hij zijn reservering annuleren via de applicatie, meer bepaald drie uur voor aanvang van de cursus. Toute annulation effectuée moins de trois heures avant le début du cours sera considérée comme un "late cancel", et une pénalité sera appliquée au compte du membre. Annuleringen worden niet geaccepteerd per telefoon of e-mail. Si un membre n'est pas présent à l'heure de début du cours, la réservation sera considérée comme un "no show", et toute place restante sera offerte aux membres qui sont sur la liste d'attente, ou qui attendent devant le studio, et une pénalité sera appliquée au compte du membre qui ne s'est pas présenté. Après trois "no shows" ou "late cancels" dans les 30 jours, le membre ne pourra pas réserver de cours pendant une période de 15 jours. En cas de "Late Cancel" ou de "No Show", une pénalité sera appliquée au compte du membre.

Om de sportieve vaardigheden van iedereen te respecteren, is te laat binnenkomen niet toegestaan en is het ten zeerste af te raden de bijeenkomst voor het einde van de cursus te verlaten. Mix behoudt zich het recht voor de toegang tot de studio's te weigeren.

3. Règles des cours collectifs

De studio's zijn gereserveerd voor collectieve cursussen.

De zones voor cross-training en uitdaging zijn toegankelijk en vrij toegankelijk voor leden, behalve wanneer een cursus in deze zone plaatsvindt.

Mix doet al het mogelijke om de punctualiteit van sessies en diensten te garanderen. Het uurrooster van de studio kan echter worden gewijzigd zonder vergoeding voor de leden.

4. Parkeren

Les abonnements au Mix Gym & Wellness donnent accès dans la mesure de la disponibilité à 3 uur de stationnement gratuit :

-Op elk moment in de Parkeerplaats C - Gym & Wellness (+1 étage, ingang Tenreuken)
-Ou à partir de 18h en semaine et à tout moment pendant le week-end dans le Parkeerplaats A (-1, ingang Tenreuken).

Toegang is alleen mogelijk na registratie van de plaque d'immatriculation bij de receptie van Gym & Wellness.

Als een lid de limiet van 3 uur à 3 keer overschrijdt in een periode van 30 uur, mag hij de volgende 30 uur niet op de parkeerplaats komen.

Om te voorkomen dat je met een barrière wordt geconfronteerd, raden we de leden aan om de beschikbaarheid van de parkeerplaats te controleren in hun applicatie voordat ze de allée betreden. Als de parkeerplaats volledig is, wordt de slagboom niet geopend.

L'accès au Parking B (parking public) n'est pas compris dans l'abonnement. Het parkeren in deze zone is betalend en wordt niet vergoed door Mix.

Houd er rekening mee dat de vele pleinen in de buurt van Mix een gratis diskstation aanbieden gedurende twee uur en na 18 uur.

5. Vol, perte, dommage en blessures

Deelname aan onze activiteiten of het gebruik van onze installaties brengt onbedoelde risico's met zich mee, met name het risico op blessures. Les membres et les clients acceptent consciemment tous ces risques et exonent Mix de toute responsabilité en cas de blessures ou d'accidents. Les membres et les clients sont priés de suivre les consignes de sécurité et de se comporter de manière respectueuse pendant leur séjour sur nos lieux.

En cas de blessure, les membres et clients autorisent Mix à rechercher les soins médicaux nécessaires et les membres assument les coûts associés.

Mix is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen op onze locaties. Alle gevonden voorwerpen worden bewaard tot de ontvangst van Gym & Wellness gedurende een periode van 2 semaines.

6. Code vestimentaire et comportement

Les membres et les clients sont tenus d'adopter un comportement respectueux.

Het is formeel verboden om te eten.

Het is verplicht om een servet te gebruiken in de sportzaal en tijdens de collectieve lessen.

Het is verplicht om de sportuitrusting na gebruik te reinigen.

Het gebruik van servetten is verplicht in de sauna, de grotte de sel en op de ontspanningsruimtes van Wellness. Douches zijn verplicht voor het betreden van de spa en het zwembad.

De sportkleding is verplicht in de sportzaal en tijdens de collectieve lessen.

Les vêtements de bain ne peuvent pas avoir de poches et ne peuvent pas avoir été portés à l'extérieur. Het is ten strengste verboden om watersportkleding onder de maillot de bain te dragen, en sportshorts zijn verboden in het zwembad en de spa. Bovendien is het formeel verboden om te nager of te promener nu dans la piscine et le spa.

Les chaussures ne sont pas autorisées dans la piscine et la zone Wellness. 

7. Privéleven en gedrag

Het is verplicht om de tassen te gebruiken om de persoonlijke effecten te regelen en om je om te kleden in de vestiaires (zorg ervoor dat je je niet in de sportzaal begeeft).

Het is verboden om foto's te maken van andere personen om het privéleven en het comfort van onze leden te respecteren.

Levensmiddelen, dranken (behalve l'eau) en voorwerpen van metaal zijn niet toegestaan in de sportruimte en het wellnesscentrum.

ONZE LIDMAATSCHAPPEN